מה כדאי לדעת לפני תהליך תמ"א 38

בלה בלעחיכגלגדחשדגדשדחדגכח, חכחגדחיש
דכחלשחיכגידגי
כגדלשחגיחכד
כדגלחשחחכ

השארת תגובה