ארכיון של: דצמבר 2018

מה כדאי לדעת לפני תהליך תמ"א 38

בלה בלעחיכגלגדחשדגדשדחדגכח, חכחגדחיש דכחלשחיכגידגי כגדלשחגיחכד כדגלחשחחכ